EMYA Logo
 
   更換字體大小:   A   A   A   English   繁體   简体   Join Us Now  
         
參加大使計劃須知
  參加資格 權益


成為「機電青少年大使」,會賦予你特殊的權益,使你在機電安全﹑能源效益及機電業發展的方面知識突飛猛進。

參加資格

只要符合以下要求,即可登記參加:

年齡介乎六至二十一歲
持有有效香港身份證明文件

立即登記